انجمن معماران جوان
معماری ، هنر خلق فضاست  

سيروس باور درسال 1313 در شهر شيراز به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستان البرز در سال 1332 به پايان برد و بلافاصله در رشته هنرهاي زيباي وارد دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران شد و در سال 1338 در همين رشته ليسانس گرفت سپس به ايتاليا رفت و از دانشكده معماري فلورانس ايتاليا در مقطع دكتري سال 1348 فارغ التحصيل شد وي بعد از بازگشت به ايران و تدريس در دانشگاههاي تهران و پذيرش چند طرح و مسئوليت هاي مختلف در سال 1358 به شهر برزيل سفر مي كند و تا سال 1371 در آنجا اقامت مي كند و در 5 كنكور ملي برزيل شركت و در سه تاي آنها تقدير دريافت مي كند و در يك اتفاق جالب به دعوت رئيس جمهور پوركنيافاسو به آنجا سفر مي كند ودر مدت 20 روز طرحهاي مسكن و شهر سازي را براي آنها پياده مي كند. و همين طور در جاهاي مختلف ايران و جهان طرحهاي مختلفي طراحي و اجرا كرده است. سيروس باور يكي از آن انگشت شمار افرادي است كه هم در پژوهش و هم در گسترش دانش معماري و شهرسازي معاصر ايران مجدد جهد كوشيده است.
گروه : هنر
رشته : معماري
تحصيلات رسمي و حرفه اي : ـ فارغ التحصيل دبيرستان البرز تهران ۱۳۳۲
ـ دانش آموخته دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ۳۸-۱۳۳۲
ـ دكتراي معماري از دانشكده معماري دانشگاه فلورانس ايتاليا ۴۴-۱۳۳۹

وقايع ميانسالي : بعد از انقلاب، زندگي شخصي و حرفه اي سيروس باور وارد مرحله ديگري مي شود. سفر به خارج از كشور در سال ۱۳۵۸ و اقامت در كشور برزيل تا سال ،۱۳۷۱ صورت بندي كلي اين مرحله جديد به حساب مي آيد. او در اين سال ها در ۵ كنكور ملي برزيل شركت و در سه تاي آن ها تقديرنامه كتبي دريافت مي كند. در همين سال ها يك رويداد جالب اتفاق مي افتد. معمار ايراني به همراه برادرش «فرخ» و به دعوت رئيس جمهوري كشور «بوركينافاسو» به شهر «ايگودوگو» (پايتخت بوركينافاسو) سفر مي كند و در ۲۰ روز طرح هاي مسكن سازي و اصول شهرسازي را براي آن ها پياده مي كند. طرح بناي يادبود براي بوركينافاسو، كه ملهم از توتم هاست و به تصويب رئيس جمهور آن كشور مي رسد، يادگار همان ۲۰ روز سال ۱۳۶۶ است.
طرح و اجراي چند خانه مسكوني در شهر پيانو (ايتاليا)، طرح مركز فرهنگي ـ اجتماعي اسلامي (مسجد) در شهر رسيف (برزيل)، طرح ساختمان حسابداري در شهر برزيليا (برزيل) و طرح ساختمان تجاري در شهر سن پائولو نيز از جمله رويدادهاي حرفه اي زندگي دكتر باور در همان سال هاي اقامت خارج از كشور به شمار مي رود.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : ـ مهندس ارشد طرح هاي مخصوص اداره مهندسي شركت ملي نفت ايران ۴۸-۱۳۴۵
ـ مدير گروه آموزش معماري دانشگاه تهران ۵۲-۱۳۵۰
ـ مدير گروه آموزش شهرسازي دانشگاه تهران ۵۷-۱۳۵۶
ـ عضو هيأت علمي دانشكده هنرهاي زيبا ۵۸-۱۳۵۰
ـ عضو شوراي داوري طرح هاي جامع در وزارت مسكن و شهرسازي ۵۸-۱۳۵۰
ـ عضو هيأت مديره نخستين سازمان نظام معماري تهران ۱۳۵۶
مهندس ارشد طرح هاي مخصوص اداره مهندسي شركت ملي نفت ايران در فاصله بين سال هاي ۱۳۴۵ تا ،۱۳۴۸ عضو كميته انتخابات و ترفيعات دانشكده هنرهاي زيبا، عضو شوراي اجرايي گروه معماري دانشكده هنرهاي زيبا، عضو شوراي اجرايي گروه شهرسازي، عضو شوراي قضاوت طرح هاي ديپلم دانشكده هنرهاي زيبا، عضو شوراي قضاوت طرح هاي شهرسازي (طرح هاي جامع) در وزارت مسكن و شهرسازي، مسئول صدور كارت اشتغال به كار معماران در وزارت دادگستري
فعاليتهاي آموزشي : سيروس باور ابتدا و براي نخستين بار در سال هاي نخستين دهه چهل و در دانشگاه ملي ايران دروس «تاريخ معماري مدرن» ، «تاريخ شهرسازي» و «شهرسازي عملي» را بنيان مي گذارد و خود نيز به تدريس آن همت مي گمارد، دروسي كه از فلسفه جنبش مدرن در اروپا شروع مي شود و به پيدايش معماري و هنرمدرن مي رسد. با تغيير برنامه هاي دانشكده معماري دانشگاه ملي و دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، كه تحت تأثير تحولات دانشكده هاي معماري اروپا انجام مي شود، باور نيز در سال ۱۳۴۷ خود را به دانشكده هنرهاي زيباي تهران منتقل مي كند، جايي كه پيش از عزيمت به اروپا در آن تحصيل كرده است.
ترجمه كتاب «تاريخ معماري مدرن» نوشته پروفسور «بنه وولو» حاصل همين سال هاست كه اين معلم معماري و شهرسازي به دليل كمبود كتاب در زمينه تدريس خود انجام مي دهد، كتابي كه بعدها پايه درس معماري مدرن اروپا مي شود.
باور اما، به همين ترجمه و تدريس قناعت نمي كند و همزمان به تدريس معماري معاصر ايران نيز مي پردازد.
اين تدريس همزمان كه همراه با عهده دار شدن مسئوليت طرح هاي معماري سال چهارم دانشكده هنرهاي زيبا هم بوده است، تا سال ۵۸ ادامه مي يابد.
و نيز تدريس در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، معماري دانشگاه آزاد واحد قزوين و معماري دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ۸۳-۱۳۷۹ و
مسئول پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده هاي معماري تهران، همدان، شيراز، كرمان، تبريز و قزوين ۱۳۸۵

مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : تاسيس دفتر خصوصي معماري در سال 1345 تا 1348
بنيانگذاري و تدريس دروس تاريخ معماري مدرن ، تاريخ شهر سازي و شهر سازي عملي در ايران و دانشگاه ملي (بهشتي) در سال هاي 1345 تا 1348
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سيروس باور اين روزها سرگرم فعاليت هاي معماري و شهرسازي خود در يكي از دفاتر مهندسان مشاور تهران است. طرح جامع نمايشگاه بين المللي تهران و مطالعات و تحقيقات براي پارك ـ موزه نفت در مسجد سليمان از كارهايي است كه وي در اين دفتر به انجام رسانده است. باور اين روزها سخت مشغول مطالعه روي مدارس ابتدايي و راهنمايي است تا با تهيه طرحي به فراخوان طرح هويت بخشي به مدارس ايران كه از سوي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور مطرح شده است پاسخي در خور بدهد. در اين طرح سازمان نوسازي مدارس قرار است از همه معماران صاحب صلاحيت ايراني مقيم داخل و خارج از كشور دعوت كند كه طرح هايي براي ساخت ۲۵هزار مدرسه بدهند. سيروس باور نيز يكي از كساني است كه به طور مشخص دراين طرح ملي به همكاري دعوت شده است و شركت در طرح هويت بخشي مدارس ايران از سوي سازمان نوسازي مدارس ايران در سال 1385
آرا و گرايشهاي خاص : وقتي از سيروس باور درباره معماري و شهرسازي معاصر ايران مي پرسم، با توجه به پژوهش هاي خود در كتاب يادشده، چنين پاسخ مي دهد: «شهرسازي علم جديدي بود كه در اواخر دهه چهل در ايران پايه گذاري شد و داشت به نتايج مثبت خود مي رسيد نتايجي كه بر اثر ايجاد جنگ تحميلي متوقف شد. از سال ۱۳۶۸ به بعد كه فعاليت هاي اين رشته دوباره رونق گرفت، متأسفانه به دليل هجوم بي رويه روستاييان و جنگ زده ها به شهرهاي اصلي، شهرهاي ما در مورد ضوابط و معيارها، همه خصوصيات علمي و منطقي خود را از دست دادند. به طوري كه برگرداندن آنها به يك سري قوانين و ضوابط مختص شهرسازي تا به امروز امكان پذير نشده است.
انتقاد من از ديد معمارانه اما، به فعاليت هاي برج سازي تهران معطوف مي شود كه متأسفانه در زمان تصدي گري آقاي كرباسچي در شهرداري تهران و به دليل درآمدهاي بيشتر شهرداري با فروش تراكم يا تراكم در فضا شروع شد. ساخت برج ها در نقاط مختلف شهر تهران، اين شهر را به صورتي غيرمنتظم سه بعدي كرد. به طوري كه شمال شهر كه در طرح جامع تهران كم تراكم قلمداد شده بود با برج سازي هاي بي رويه و نامتجانس و غيرقانوني به يك منطقه متراكم تبديل و باعث به هم ريختگي نظم اجتماعي و مخدوش شدن فعاليت ها و حركت هاي شهري شد. اين برنامه غيرفني كه فقط منافع بيشتر شهرداري را در نظر داشت، قانون «مبدأ و مقصد» را در شهرسازي تهران به هم ريخته است.
چيزي كه در نهايت به مخدوش شدن ارتباطات درون شهري انجاميده است. بيشتر مشكلات ترافيكي امروز هم به دليل توجه نكردن به مسائل شهرسازي و گسترش بي رويه شهر است. آنچه كه در زمان شهردار گفته شده در اين شهر به وقوع پيوست و پياده شد در ظاهر ايجاد فضاهاي سبز درنقاط مختلف و در مقياس هاي متفاوت بود و در باطن برج سازي بي رويه را به دنبال داشت. در اين بين متأسفانه مردم فقط فضاهاي سبز را مي ديدند و از عواقب اين برج سازي بي اطلاع بودند. امروزه برج سازي در كشورهايي مانند آمريكا به دليل هماهنگ نبودن با روحيات ساكنان آن ها جذابيت خود را از دست داده و منسوخ شده است و جامعه شناسان و روان شناسان يك چنين ساختمان هاي بلندمرتبه اي را براي سكونت تأييد نمي كنند. متأسفانه اما، چيزي كه در خارج از بين رفته و از رونق افتاده، تازه در اينجا جوانه هاي نوظهور خود را نمايانده و به فكر ناقص مال اندوزان ، عاملي براي كسب ثروت شده است. علاوه براين ساختمان هايي كه تا قبل از برج سازي با ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان در هر مترمربع ساخته مي شد، حالا و با رونق گرفتن برج سازي به چندين ميليون تومان افزايش يافته است كه علت آن سرشكن شدن مبالغي است كه با عنوان خريد تراكم به شهرداري پرداخت مي شود. در خارج اگر برج سازي يكي از دلايل ايجاد فضاي سبز در اطراف مجتمع هاي مسكوني به شمار مي رفت، در ايران و در زمين هاي تفكيك شده شهري ـ كه مختص ساخت يك ويلاي مسكوني بود ـ بدون در نظر گرفتن فضاي سبز برج ها ساخته شدند، اما اگر بخواهم خيلي خلاصه بگويم برج سازي رايج در ايران خارج از همه قوانين زيست محيطي و انساني بوده و هست.»

چگونگي عرضه آثار : طرح و اجراي تعداد زيادي خانه هاي مسكوني در تهران، طرح و اجراي مجموعه بهداشتي و رفاهي در پالايشگاه تهران، طرح و اجراي آپارتمان هاي كوچك در عباس آباد تهران، طرح مجموعه مسكوني ـ تجاري ـ تفريحي در بلوار كشاورز و طرح و اجراي تعداد زيادي ويلاهاي مسكوني در شهرك غرب تهران در زمره كار و تلاشي بوده كه در اين سال ها و در يك دوره از زندگي باور، رقم خورده است. در اين ميان مهم تر از همه، مديريت و طراحي طرح جامع شيراز است كه پس از پايان به مديريت و طراحي طرح جامع يزد قطع مي خورد و همزمان با طرح جامع شهر صنعتي ساوه ادامه مي يابد. تأسيس دفتر خصوصي معماري و دو طرح بزرگ مجتمع مسكوني و تجاري در بلوار كشاورز تهران نيز محصول همين سال هاست 1345-1348كه با شروع و وقوع انقلاب ۵۷ منتفي مي شود.طرح و اجراي چند خانه مسكوني در شهر پيانو (ايتاليا)، طرح مركز فرهنگي ـ اجتماعي اسلامي (مسجد) در شهر رسيف (برزيل)، طرح ساختمان حسابداري در شهر برزيليا (برزيل) و طرح ساختمان تجاري در شهر سن پائولو نيز از جمله رويدادهاي حرفه اي زندگي دكتر باور در همان سال هاي اقامت خارج از كشور به شمار مي رود.
بازگشت به ايران در سال ۱۳۷۲ و آغاز يك سري فعاليت هاي ديگر به طور مشخص سومين بازه زماني زندگي شخصي و حرفه اي اين معمار معلم و اين معلم معماري است، كه ابتدا در دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران و با سه ترم درس كارگاه طراحي محيط آغاز مي شود و با كارگاه واحد ۴ دانشكده معماري دانشگاه آزاد واحد قزوين ادامه مي يابد و به مسئوليت طرح كارگاهي واحد ۴ دانشكده معماري دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ختم مي شود. روندي كه در حال حاضر و در حد ظرفيت رسمي محدود به مسئوليت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده هاي معماري شيراز، كرمان، همدان، قزوين، تبريز و تهران شده است.
باور، در حال حاضر مشغول تأليف كتابي است با عنوان «تاريخ معماري معاصر ايران» كه تا اواخر امسال يا اوايل سال آينده منتشر خواهد شد.
او در اين كتاب به تأثير روح زمانه در پيدايش معماري نوين ايران پرداخته است.
طرح و اجراي تعداد زيادي خانه هاي مسكوني در تهران، طرح و اجراي مجموعه بهداشتي و رفاهي در پالايشگاه تهران، طرح و اجراي آپارتمان هاي كوچك در عباس آباد تهران، طرح مجموعه مسكوني ـ تجاري ـ تفريحي در بلوار كشاورز و طرح و اجراي تعداد زيادي ويلاهاي مسكوني در شهرك غرب تهران در زمره كار و تلاشي بوده كه در اين سال ها و در يك دوره از زندگي باور، رقم خورده است. در اين ميان مهم تر از همه، مديريت و طراحي طرح جامع شيراز است كه پس از پايان به مديريت و طراحي طرح جامع يزد قطع مي خورد و همزمان با طرح جامع شهر صنعتي ساوه ادامه مي يابد. تأسيس دفتر خصوصي معماري و دو طرح بزرگ مجتمع مسكوني و تجاري در بلوار كشاورز تهران نيز محصول همين سال هاست 1345-1348كه با شروع و وقوع انقلاب ۵۷ منتفي مي شود.


آثار :
    1  ترجمه تاريخ معماري مدرن
      ويژگي اثر : نوشته بنه وولو، سال 1347

[ یکشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۹ ] [ 2:47 ] [ معمار ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

جواد اسدی
ریاست اداره میراث فرهنگی گراش
دانش پژوه دکترای معماری،واحد امارات )
کارشناس ارشد معماری (گرایش معماری سنتی،
دانشکده هنر و معماری تهران مرکز)
مهندسی معماری از دانشکده معماری شیراز
کاردانی و تکنسین نقشه کشی معماری از یزد
مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیات رئیسه نظام مهندسی شهرستان گراش
هنرآموز شهرستانهای تهران و کرج و فارس
عضو فعال سازمان نظام مهندسی فارس رشته معماری (پایه2)
عضویت در انجمن نجوم استان یزد
عضو فعال کانون کاردانهای
نظام ساختمان
پل ارتباطی:09364341069
لینک دوستان
امکانات وب